1. Winacties worden uitgeschreven door Theater de Klif, Pijlpuntstraat 1, Nijmegen-Noord. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis.
 3. Je maakt kans om te winnen wanneer je – bij een facebookwinactie van Theater de Klif – je contactgegevens achterlaat door op het bericht te reageren, of te liken als daarom gevraagd wordt.
 4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.
 5. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.
 6. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 7. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.
 8. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 9. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 10. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via een privébericht.
 11. De beheerders van Facebookpagina/theaterdeklif kunnen naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemers leidt.
 12. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 13. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 14. De winacties van Theater de Klif zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook en zijn op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan Theater de Klif.
 15. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Theater de Klif voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.
 16. Je ontvangt na deelname aan de winactie ook maandelijks een e-mail met nieuws van Theater de Klif. Je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je deze e-mails niet meer wilt ontvangen, door op de afmeldlink te klikken in de desbetreffende e-mail.
 17. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door beheerders van de Facebookpagina/theaterdeklif.
 18. Theater de Klif handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 19. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 20. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 21. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden Theater de Klif, Pijlpuntstraat 1 Nijmegen-Noord, T 024- 348 28 29 e-mail contact@theaterdeklif.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.